April 14, 2013

SUN IS UP
Finally! After a very, very long waiting, sun is up in the sky. It's warm! Let's hope it will stay there, at least till october. Winter gave us a real kick in the ass but when the weather is like it is today, we forget about all the pain. I was really confused, because I tried to find some positives of these frosts that lasted till april, but I couldn't find even one at all. Weird, huh? It's been always like this, that when it's cold, we complain that it's cold and when it's hot we complain that it's hot. It's very difficult to please a human, really. Everyone has their own tastes but I think that we all like when it's warm, we can go outside on a long walk without any misgiving that we'll freeze our body. Of course, hot summer has it's disadvantages too, but it would be a sin saying about them right now. Enjoy the spring that hopefully just began! :)

Nareszcie! Po bardzo, bardzo długim oczekiwaniu, słońce wyszło zza chmur. Jest ciepło! Miejmy tylko nadzieję, że już tak zostanie, przynajmniej do października. Zima dała nam nieźle w kość, ale przy takiej pogodzie jak dzisiaj, zapomina się o całym złu jaki nam wyrządziła. Co mnie bardzo zdziwiło, starałam się nawet szukać pozytywnych stron tych mrozów, trwających do kwietnia, ale nie udało mi się takowych znaleźć. Intrygujące, prawda? 
Od zawsze było tak, że kiedy jest zimno, narzeka się, że jest zimno, a kiedy jest upalnie, narzeka się, że jest upalnie. Tak już człowiek został stworzony, bardzo ciężko mu dogodzić. Każdy ma swoje upodobania, ale myślę, że większość z was woli kiedy przy wysokich temperaturach można swobodnie wyjść na dwór, spacer staje się przyjemnością, a obawa o odmrożenie jakiejkolwiek części ciała znika. Oczywiście gorące lato również ma swoje wady, ale grzechem byłoby wysnuwać je w tym momencie, po prostu grzechem. Cieszmy się wiosną, która, miejmy nadzieję, już na dobre się rozpoczęła. :)


  (sweater, blouse & trousers - second hand, cap - Allegro, sneakers - Sequinshoes, bag - Stradivarius)

April 3, 2013

FIRST TIMESFirst time? No dirty thoughts, please.
In human's life, everything starts from zero. First breath, first heartbeat, when we're born and we're opening our eyes for the first time, everything we see, we see for the first time. Every next step in our development is connected with situations, that are our first. However, on some point, generally adulthood, it turns that the thing we are used to are enough. We are scared of new experiences, to not break the system, which has been formed through our life. Why it looks like this? The biggest influence on it has our education.The behavior and habits we were taught in our home has meaning in our adult life. Forgive me this extreme, but it's the easiest way to explain it. There's a person. Let's say that this person lives in very small village, in quite poor family, but not pathological. In normal, catolic family, which doesn't have a lot of money. I'm sure that parents will do their best to make this kid a good person, but if they won't educate him that there is a different, better life outside their town, the child will think that everything he has is everything he can have, and everything he need. He would be afraid of affecting that system, which was created by his parents and himself. But what about experiencing new, unknown things? What about diversifying our life, taking what it has best? If we won't learn that we have to reach the stars, climbing the highest mountaines, fighting for highest goals, we make our life no sense. Because that's what life is all about. When we dream about something? Don't be afraid to make a first step, cause it isn't impossible to do for sure. If we overcome the fear we'll reach our dreams. Of course, sometimes it turns out that the things we have done haven't the results we were expecting. That's so called MISTAKE. People regret mistakes, situations that were unfortunate but... Our whole past has it's effects in the present, in what we are now. People say that we learn from our mistakes. And that is true. We learn from them, but it doesn't mean that they are negative. Contrary, if we regret something bad that happened, it's only our succsess, because at least we now what to avoid in the future. And believe me, it's better to regret something that we did, than something that we didn't, but we really wanted to, cause we'll never know what would be the result. I want you guys to stop being scared of fighting for what belongs to you, for your dreams. I want you to live your life the best as you can, with lots of new experiences and skills. BE BRAVE!

Pierwszy raz? Bez skojarzeń proszę. 
W życiu człowieka jest tak, że wszystko zaczyna się od zera. Pierwszy oddech, pierwsze bicie serca, kiedy się rodzimy i pierwszy raz otwieramy oczy, rzeczy które nas otaczają również widzimy po raz pierwszy. Każdy kolejny krok w naszym rozwoju składa się z sytuacji, w których stawiamy czoła  rzeczom po raz pierwszy. Jednak na pewnym etapie, najczęściej dorosłości, może okazać się, że to do czego zostaliśmy przyzwyczajeni i z czym obcujemy na co dzień, wystarcza nam w zupełności. Boimy się nowych wyzwań, doświadczeń, aby nie naruszyć pewnego systemu, który ukształtował się podczas całego naszego życia. A dlaczego tak jest? Największy wpływ ma na to wychowanie. To co zaobserwowaliśmy i wyciągnęliśmy z naszego rodzinnego domu ma duże znaczenie w naszym dalszym, samodzielnym życiu. Wybaczcie mi teraz tę skrajność, ale najłatwiej mi to w ten sposób wytłumaczyć. Jest pewna osoba. Załóżmy, że mieszka w bardzo małej miejscowości, na wsi, w dość biednej rodzinie, ale nie patologicznej. W porządnej, katolickiej rodzinie, której po prostu się nie powodzi. Rodzice, na pewno wychowają to dziecko najlepiej jak potrafią, ale jeżeli podczas jego dorastania nie wpoją mu, że istnieje życie poza granicami ich niewidocznego na mapach miasteczka, to dziecko, jako już dorosła osoba, będzie przeświadczona o tym, że nic lepszego jej już w życiu nie spotka i po prostu zostanie tam, gdzie spędziła poprzednie lata dzieciństwa. Będzie się bała wpływać na stworzony przez jej rodziców i samą siebie system, który w jej przekonaniu, jest najlepszy jaki mógł się jej trafić. Ale co z doświadczaniem nowych, nie znanych nam dotąd rzeczy? Co z urozmaicaniem naszego życia, braniem z niego tego, co najlepsze? Jeżeli nie nauczymy się we wczesnych latach życia, że mamy sięgać gwiazd, walczyć o najwyższe cele i marzenia, to jaki życie będzie miało sens? Przecież to jest właśnie jego istota. Kiedy o czymś marzymy? Nie bójmy się zrobić pierwszego kroku, który na pewno nie jest niemożliwy do osiągnięcia, a tak nam się może tylko wydawać. Bo jeżeli przełamiemy lody i zaczniemy coś robić, motywacja przyjdzie sama. A nie ma wspanialszego uczucia od spełnionego marzenia. Niekiedy jednak okazuje się, że to co wydawało się być naszym celem, w rzeczywistości było tylko przelotną myślą, której tak naprawdę nie pragnęliśmy spełnienia. To tak zwany BŁĄD. Ludzie żałują błędów, pewnych sytuacji, których kiedyś doświadczyli, ale przecież... Cała nasza przeszłość ma wpływ na to kim jesteśmy teraz. Mówi się, że każdy z osobna musi uczyć się na błędach. Bo to jest prawda. Uczymy się na nich, ale to nie znaczy, że powinniśmy na nie patrzeć w negatywny sposób. Wręcz przeciwnie. To, że żałujemy czegoś, co nie do końca okazało się być fortunne, możemy jedynie uznać za sukces, bo przynajmniej wiemy czego wystrzegać się w przyszłości. A uwierzcie mi, o wiele lepiej jest żałować czegoś co się zrobiło i okazało się klapą, niż tego, co bardzo pragnęliśmy zrobić, lecz zabrakło nam na to odwagi, bo nigdy nie dowiemy się co mogłoby z tego wyniknąć. Apeluję do was, abyście nie bali się sięgać najwyżej, walczyć o swoje marzenia, o to co należy do was. Przeżyjcie swoje życie jak najlepiej, z mnóstwem nowych doświadczeń i umiejętności. Odwagi ludzie! Odwagi!
Fot. Marysia (na każdy dzień)
(coat, trousers & gloves - Bershka, shoes - BATA, scarf & jumper - H&M, bag - Reserved, cap - MADCATSHOP)